Author Archive

 • Afskaffelse af iværksætterselskaber

  Folketinget har den 9. april 2019 vedtaget lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS). Samtidig er minimumskapitalen for anpartsselskaber (ApS) nedsat til kr. 40.000. Loven betyder, at der ikke længere kan stiftes IVS'er med minimumskapital ned til 1 krone. Fremover er den billigste selskabsform et ApS, som nu kan stiftes med kr. 40.000 i kapital. Alle eksisterende iværksætterselskaber skal omregistreres til ApS indenfor 2 år efter lovens ikrafttræden (dagen efter ...

  Posted at 14. april 2019 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Kryptering af e-mails fra 1. januar 2019

  Fra 1. januar 2019 skal mails med følsomme eller fortrolige personoplysninger krypteres. Graden af kryptering skal ske på baggrund af en risikovurdering, hvor virksomheden skal vurdere en passende grad af sikkerhedsniveau.  Hvis der er høj risiko for de registrerede personer, vil en høj grad af kryptering (end-to-end) formentligt være passende. End-to-end kryptering medfører typisk, at en e-mail skal åbnes med et password, når den når frem til modtageren. Datatilsynets eksempel på en høj risiko er, hvis en ...

  Posted at 17. december 2018 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Sporadiske lønindberetninger ophører fra 1. januar 2019

  Fra 1. januar 2019 ophører arbejdsgiveres mulighed for at være registreret med sporadisk lønindberetning. Sporadisk lønindberetning har typisk været brugt af virksomheder, fonde og foreninger m.v., der ikke skulle indberette løn hver måned, eksempelvis sæsonvirksomheder. Disse arbejdsgivere har kunnet nøjes med at indberette løn i de måneder, hvor de faktisk havde udbetalt løn - og dermed sluppet for at lave nulangivelser i de måneder, hvor der ingen lønninger var. Denne mulighed ophører nu. Virksomheder, der har ...

  Posted at 16. december 2018 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Nye satser og beløbsgrænser 2019

  Visse satser og beløbsgrænser er ændret fra og med 2019. Eksempelvis: Skattefri kørselsgodtgørelse (op til 20.000 km/år) er forhøjet fra kr. 3,54 pr. km i 2018 til kr. 3,56 pr. km i 2019. Skattefri kørselsgodtgørelse (over 20.000 km/år) er forhøjet fra kr. 1,94 pr. km i 2018 til kr. 1,98 pr. km i 2019. Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) er forhøjet fra kr. 498 ...

  Posted at 16. december 2018 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Betaling af selskabskat den 20. november 2018

  Hvis dit selskab forventer en restskat for indkomståret 2018, kan det måske svare sig at betale denne skat før tiden. Hvis selskabet modsat forventer en overskydende skat for 2018, skal du måske anmode SKAT om at få nedsat a conto rate 2, der ellers skal betales den 20. november 2018. Husk også at kontrollere på Tast Selv, om selskabet skal betale a conto skat den 20. november.   Hvis dit selskab forventer restskat for 2018 Hvis et selskab ...

  Posted at 15. november 2018 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Nye satser og beløbsgrænser 2018

  Visse satser og beløbsgrænser er ændret fra og med 2018. Eksempelvis: Værdi af fri telefon er forhøjet fra kr. 2.700 i 2017 til kr. 2.800 pr. år (kr. 233.33 pr. måned) i 2018. Skattefri kørselsgodtgørelse (op til 20.000 km/år) er forhøjet fra kr. 3,53 pr. km i 2017 til kr. 3,54 pr. km i 2018. Skattefri kørselsgodtgørelse (over 20.000 km/år) er forhøjet fra kr. 1,93 pr. km i 2017 til kr. 1,94 pr. km i 2018. Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) er forhøjet fra kr. ...

  Posted at 21. december 2017 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Moms- og skattetjek – ny erklæring fra revisor

  Fra 1. januar 2018 kan danske virksomheder tilmelde sig en ny ordning hos SKAT. Ordningen indebærer, at virksomhedens revisor laver et moms- og skattetjek ved at foretage nogle på forhånd fastlagte arbejdshandlinger. Herefter får virksomheden nogle fordele ved SKAT. Når virksomheden får lavet et moms- og skattetjek hos revisor, får virksomheden adgang til følgende hos SKAT: - Proaktivitet fra SKATs side inden udsendelse af første foreløbige fastsættelse for manglende angivelse eller første rykker for manglende betaling - Tilpasning af SKATs ...

  Posted at 21. december 2017 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Registrering af reelle ejere

  Fra i dag kan virksomheder registrere oplysninger om reelle ejere på virk.dk. Sidste frist for registrering er 1. december 2017. Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort en vejledning om reelle ejere. Vejledningen kan findes her. Eksempler på virksomheder, som skal registrere reelle ejere er: - Aktieselskaber (A/S) - Anpartsselskaber (ApS) - Iværksætterselskaber (IVS) - Partnerselskaber (P/S) - Kommanditselskaber (K/S) - Interessentskaber (I/S) Eksempler på virksomheder, som ikke skal registrere reelle ejere er: - Enkeltmandsvirksomheder - Frivillige foreninger - Andelsboligforeninger Reelle ejere er den eller de fysiske personer, ...

  Posted at 23. maj 2017 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Skal hovedaktionærer vælge løn eller udbytte i 2017?

  En hovedaktionær ansat i sit eget selskab kan som ofte selv bestemme størrelsen af sin egen løn. En del af den samlede udbetaling fra selskabet kan eventuelt ske i form af udbytte, enten ekstraordinært i årets løb, eller ordinært udbytte som vedtages på den årlige generalforsamling. Udbytte og løn beskattes forskelligt, og det er derfor ikke helt ligegyldigt, hvordan man vælger at sammensætte sin honorering fra selskabet. Løn op til topskattegrænsen på kr. 479.600 (efter AM-bidrag) beskattes i 2017 ...

  Posted at 6. februar 2017 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Årsregnskabsloven er ændret for årsregnskaber 2016

  Årsregnskabsloven er ændret for danske selskabers regnskaber fra og med kalenderåret 2016. Hvis du driver en personlig virksomhed, er du derfor som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne. Vi vil her forsøge i korte træk at redegøre for ændringerne for de mindste selskaber i klasse B. Ny regnskabsklasse "Mikrovirksomheder" Virksomheder, der ikke overskrider to af følgende størrelser i to på hinanden følgende år, kan vælge at anvende reglerne for mikrovirksomheder - Balancesum på kr. 2,7 mio. kr. - Omsætning ...

  Posted at 19. december 2016 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
Page 1 of 3123