Disclaimer

Indholdet af denne hjemmeside er udelukkende beregnet til at give en generel information til brugeren af hjemmesiden og er alene af oplysende karakter. Indholdet kan ikke erstatte en konkret juridisk rådgivning.

Indholdet af hjemmesiden etablerer ikke noget klientforhold mellem brugeren af hjemmesiden og CURA revision.

CURA revision tilstræber løbende at opdatere sidens indhold og oplysninger. CURA revision garanterer dog ikke, at oplysningerne er fuldstændige, præcise eller opdaterede, og CURA revision fraskriver sig ethvert ansvar for handlinger eller for konsekvenser af handlinger, der helt eller delvist udføres eller undlades på grundlag af de informationer der gives på hjemmesiden.

Hjemmesiden kan indeholde links til eksterne sider. Enhver brug af sådanne eksterne links sker på brugerens eget ansvar og CURA revision er ikke ansvarlig for indholdet eller services og produkter, som udbydes gennem sådanne eksterne sider.

CURA revision har alle rettigheder til hjemmesidens indhold og design, herunder ophavsrettigheder til bl.a. tekster og billeder. Hel eller delvis gengivelse af indhold, videregivelse af indhold eller permanent lagring af indhold må kun ske efter indhentelse af CURA revisions forudgående skriftlige samtykke.

Når du tilmelder den gratis nyhedsmail fra CURA revision, modtager du mails om skat, moms, regnskab, virksomhedsdrift eller andre emner, som vi vurderer er relevante for dig. Samtidig accepterer du, at vi må rette henvendelse til dig i overensstemmelse med markedsføringslovens § 6.