Ydelser

Hos CURA revision kan vi hjælpe dig med en masse ting, der gør det lettere for dig at drive din virksomhed.

Bogføring

 1. Løbende bogføring
 2. Indberetning af moms og lønsumsafgift
 3. Rykkerservice
 4. Lønadministration
 5. Oplæring i bogføring
 6. Indberetning af Intrastat
 7. Indberetning af EU salg uden moms

Årsregnskaber

 1. Personlige virksomheder – personskatteloven
 2. Personlige virksomheder – virksomhedsordningen
 3. Personlige regnskaber (indkomstopgørelse og skatteberegning)
 4. Selskaber – med eller uden revision
 5. Interessentskaber

Budgetter

 1. Driftsbudgetter
 2. Statusbudgetter
 3. Likviditetsbudgetter
 4. Etableringsbudgetter
 5. Budgetopfølgning

Løbende økonomiopfølgning

 1. Kvartalsmøder
 2. Deltagelse i møder med bank

Skatterådgivning

 1. Henvendelser fra SKAT
 2. Skatteplanlægning
 3. Skattemæssige dispositioner
 4. Dansk og international sambeskatning

Omstruktureringer

 1. Skattefri virksomhedsomdannelse
 2. Stiftelse af holdingselskab
 3. Generationsskifte
 4. Tilførsel af aktiver
 5. Spaltninger
 6. Fusioner
 7. Aktieombytninger
 8. Tilbagesalg til udstedende selskab

Virksomhedsudvikling

 1. Fokus på den hele virksomhed

IT-rådgivning

 1. Generelle IT spørgsmål
 2. Opsætning af bogføringsprogrammer.

Iværksætterrådgivning

Køb og salg af virksomheder

Bogføringsprogrammer
Vi har kendskab til rigtig mange bogføringsprogrammer, herunder især:

 1. Microsoft Dynamics C5
 2. E-conomic
 3. Navision
 4. Webfinance
 5. Summa Summarum
 6. Opus2i bedemandssystem
 7. Axapta
 8. Winfinans
 9. Visual Administration