Nyheder

 • Betaling af selskabsskat den 20. november 2017

  Hvis dit selskab forventer en restskat for indkomståret 2017, kan det måske svare sig at betale denne skat før tiden. Hvis selskabet modsat forventer en overskydende skat for 2017, skal du måske anmode SKAT om at få nedsat a conto rate 2, der ellers skal betales den 20. november 2017. Husk også at kontrollere på Tast Selv, om selskabet skal betale a conto skat den 20. november.   Hvis dit selskab forventer restskat for 2017 Hvis et selskab ...

  Posted at 20. oktober 2017 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Registrering af reelle ejere

  Fra i dag kan virksomheder registrere oplysninger om reelle ejere på virk.dk. Sidste frist for registrering er 1. december 2017. Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort en vejledning om reelle ejere. Vejledningen kan findes her. Eksempler på virksomheder, som skal registrere reelle ejere er: - Aktieselskaber (A/S) - Anpartsselskaber (ApS) - Iværksætterselskaber (IVS) - Partnerselskaber (P/S) - Kommanditselskaber (K/S) - Interessentskaber (I/S) Eksempler på virksomheder, som ikke skal registrere reelle ejere er: - Enkeltmandsvirksomheder - Frivillige foreninger - Andelsboligforeninger Reelle ejere er den eller de fysiske personer, ...

  Posted at 23. maj 2017 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Skal hovedaktionærer vælge løn eller udbytte i 2017?

  En hovedaktionær ansat i sit eget selskab kan som ofte selv bestemme størrelsen af sin egen løn. En del af den samlede udbetaling fra selskabet kan eventuelt ske i form af udbytte, enten ekstraordinært i årets løb, eller ordinært udbytte som vedtages på den årlige generalforsamling. Udbytte og løn beskattes forskelligt, og det er derfor ikke helt ligegyldigt, hvordan man vælger at sammensætte sin honorering fra selskabet. Løn op til topskattegrænsen på kr. 479.600 (efter AM-bidrag) beskattes i 2017 ...

  Posted at 6. februar 2017 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Årsregnskabsloven er ændret for årsregnskaber 2016

  Årsregnskabsloven er ændret for danske selskabers regnskaber fra og med kalenderåret 2016. Hvis du driver en personlig virksomhed, er du derfor som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne. Vi vil her forsøge i korte træk at redegøre for ændringerne for de mindste selskaber i klasse B. Ny regnskabsklasse "Mikrovirksomheder" Virksomheder, der ikke overskrider to af følgende størrelser i to på hinanden følgende år, kan vælge at anvende reglerne for mikrovirksomheder - Balancesum på kr. 2,7 mio. kr. - Omsætning ...

  Posted at 19. december 2016 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Nye satser og beløbsgrænser 2017

  Visse satser og beløbsgrænser er ændret fra og med 2017. Eksempelvis: Værdi af fri telefon er uændret kr. 2.700 pr. år (kr. 225,00 pr. måned) i 2017. Skattefri kørselsgodtgørelse (op til 20.000 km/år) er nedsat fra kr. 3,63 pr. km i 2016 til kr. 3,53 pr. km i 2017. Skattefri kørselsgodtgørelse (over 20.000 km/år) er nedsat fra kr. 1,99 pr. km i 2016 til kr. 1,93 pr. km i 2017. Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) er forhøjet fra kr. 477 i 2016 ...

  Posted at 18. november 2016 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment