Nyheder

 • Kryptering af e-mails fra 1. januar 2019

  Fra 1. januar 2019 skal mails med følsomme eller fortrolige personoplysninger krypteres. Graden af kryptering skal ske på baggrund af en risikovurdering, hvor virksomheden skal vurdere en passende grad af sikkerhedsniveau.  Hvis der er høj risiko for de registrerede personer, vil en høj grad af kryptering (end-to-end) formentligt være passende. End-to-end kryptering medfører typisk, at en e-mail skal åbnes med et password, når den når frem til modtageren. Datatilsynets eksempel på en høj risiko er, hvis en ...

  Posted at 17. december 2018 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Sporadiske lønindberetninger ophører fra 1. januar 2019

  Fra 1. januar 2019 ophører arbejdsgiveres mulighed for at være registreret med sporadisk lønindberetning. Sporadisk lønindberetning har typisk været brugt af virksomheder, fonde og foreninger m.v., der ikke skulle indberette løn hver måned, eksempelvis sæsonvirksomheder. Disse arbejdsgivere har kunnet nøjes med at indberette løn i de måneder, hvor de faktisk havde udbetalt løn - og dermed sluppet for at lave nulangivelser i de måneder, hvor der ingen lønninger var. Denne mulighed ophører nu. Virksomheder, der har ...

  Posted at 16. december 2018 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Nye satser og beløbsgrænser 2019

  Visse satser og beløbsgrænser er ændret fra og med 2019. Eksempelvis: Skattefri kørselsgodtgørelse (op til 20.000 km/år) er forhøjet fra kr. 3,54 pr. km i 2018 til kr. 3,56 pr. km i 2019. Skattefri kørselsgodtgørelse (over 20.000 km/år) er forhøjet fra kr. 1,94 pr. km i 2018 til kr. 1,98 pr. km i 2019. Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) er forhøjet fra kr. 498 ...

  Posted at 16. december 2018 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Betaling af selskabskat den 20. november 2018

  Hvis dit selskab forventer en restskat for indkomståret 2018, kan det måske svare sig at betale denne skat før tiden. Hvis selskabet modsat forventer en overskydende skat for 2018, skal du måske anmode SKAT om at få nedsat a conto rate 2, der ellers skal betales den 20. november 2018. Husk også at kontrollere på Tast Selv, om selskabet skal betale a conto skat den 20. november.   Hvis dit selskab forventer restskat for 2018 Hvis et selskab ...

  Posted at 15. november 2018 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Nye satser og beløbsgrænser 2018

  Visse satser og beløbsgrænser er ændret fra og med 2018. Eksempelvis: Værdi af fri telefon er forhøjet fra kr. 2.700 i 2017 til kr. 2.800 pr. år (kr. 233.33 pr. måned) i 2018. Skattefri kørselsgodtgørelse (op til 20.000 km/år) er forhøjet fra kr. 3,53 pr. km i 2017 til kr. 3,54 pr. km i 2018. Skattefri kørselsgodtgørelse (over 20.000 km/år) er forhøjet fra kr. 1,93 pr. km i 2017 til kr. 1,94 pr. km i 2018. Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) er forhøjet fra kr. ...

  Posted at 21. december 2017 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment