Nyheder

 • Betaling af selskabskat den 20. november 2018

  Hvis dit selskab forventer en restskat for indkomståret 2018, kan det måske svare sig at betale denne skat før tiden. Hvis selskabet modsat forventer en overskydende skat for 2018, skal du måske anmode SKAT om at få nedsat a conto rate 2, der ellers skal betales den 20. november 2018. Husk også at kontrollere på Tast Selv, om selskabet skal betale a conto skat den 20. november.   Hvis dit selskab forventer restskat for 2018 Hvis et selskab ...

  Posted at 15. november 2018 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Nye satser og beløbsgrænser 2018

  Visse satser og beløbsgrænser er ændret fra og med 2018. Eksempelvis: Værdi af fri telefon er forhøjet fra kr. 2.700 i 2017 til kr. 2.800 pr. år (kr. 233.33 pr. måned) i 2018. Skattefri kørselsgodtgørelse (op til 20.000 km/år) er forhøjet fra kr. 3,53 pr. km i 2017 til kr. 3,54 pr. km i 2018. Skattefri kørselsgodtgørelse (over 20.000 km/år) er forhøjet fra kr. 1,93 pr. km i 2017 til kr. 1,94 pr. km i 2018. Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) er forhøjet fra kr. ...

  Posted at 21. december 2017 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Moms- og skattetjek – ny erklæring fra revisor

  Fra 1. januar 2018 kan danske virksomheder tilmelde sig en ny ordning hos SKAT. Ordningen indebærer, at virksomhedens revisor laver et moms- og skattetjek ved at foretage nogle på forhånd fastlagte arbejdshandlinger. Herefter får virksomheden nogle fordele ved SKAT. Når virksomheden får lavet et moms- og skattetjek hos revisor, får virksomheden adgang til følgende hos SKAT: - Proaktivitet fra SKATs side inden udsendelse af første foreløbige fastsættelse for manglende angivelse eller første rykker for manglende betaling - Tilpasning af SKATs ...

  Posted at 21. december 2017 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Registrering af reelle ejere

  Fra i dag kan virksomheder registrere oplysninger om reelle ejere på virk.dk. Sidste frist for registrering er 1. december 2017. Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort en vejledning om reelle ejere. Vejledningen kan findes her. Eksempler på virksomheder, som skal registrere reelle ejere er: - Aktieselskaber (A/S) - Anpartsselskaber (ApS) - Iværksætterselskaber (IVS) - Partnerselskaber (P/S) - Kommanditselskaber (K/S) - Interessentskaber (I/S) Eksempler på virksomheder, som ikke skal registrere reelle ejere er: - Enkeltmandsvirksomheder - Frivillige foreninger - Andelsboligforeninger Reelle ejere er den eller de fysiske personer, ...

  Posted at 23. maj 2017 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Skal hovedaktionærer vælge løn eller udbytte i 2017?

  En hovedaktionær ansat i sit eget selskab kan som ofte selv bestemme størrelsen af sin egen løn. En del af den samlede udbetaling fra selskabet kan eventuelt ske i form af udbytte, enten ekstraordinært i årets løb, eller ordinært udbytte som vedtages på den årlige generalforsamling. Udbytte og løn beskattes forskelligt, og det er derfor ikke helt ligegyldigt, hvordan man vælger at sammensætte sin honorering fra selskabet. Løn op til topskattegrænsen på kr. 479.600 (efter AM-bidrag) beskattes i 2017 ...

  Posted at 6. februar 2017 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment