Nyheder

 • Nye satser og beløbsgrænser 2018

  Visse satser og beløbsgrænser er ændret fra og med 2018. Eksempelvis: Værdi af fri telefon er forhøjet fra kr. 2.700 i 2017 til kr. 2.800 pr. år (kr. 233.33 pr. måned) i 2018. Skattefri kørselsgodtgørelse (op til 20.000 km/år) er forhøjet fra kr. 3,53 pr. km i 2017 til kr. 3,54 pr. km i 2018. Skattefri kørselsgodtgørelse (over 20.000 km/år) er forhøjet fra kr. 1,93 pr. km i 2017 til kr. 1,94 pr. km i 2018. Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) er forhøjet fra kr. ...

  Posted at 21. december 2017 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Moms- og skattetjek – ny erklæring fra revisor

  Fra 1. januar 2018 kan danske virksomheder tilmelde sig en ny ordning hos SKAT. Ordningen indebærer, at virksomhedens revisor laver et moms- og skattetjek ved at foretage nogle på forhånd fastlagte arbejdshandlinger. Herefter får virksomheden nogle fordele ved SKAT. Når virksomheden får lavet et moms- og skattetjek hos revisor, får virksomheden adgang til følgende hos SKAT: - Proaktivitet fra SKATs side inden udsendelse af første foreløbige fastsættelse for manglende angivelse eller første rykker for manglende betaling - Tilpasning af SKATs ...

  Posted at 21. december 2017 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Registrering af reelle ejere

  Fra i dag kan virksomheder registrere oplysninger om reelle ejere på virk.dk. Sidste frist for registrering er 1. december 2017. Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort en vejledning om reelle ejere. Vejledningen kan findes her. Eksempler på virksomheder, som skal registrere reelle ejere er: - Aktieselskaber (A/S) - Anpartsselskaber (ApS) - Iværksætterselskaber (IVS) - Partnerselskaber (P/S) - Kommanditselskaber (K/S) - Interessentskaber (I/S) Eksempler på virksomheder, som ikke skal registrere reelle ejere er: - Enkeltmandsvirksomheder - Frivillige foreninger - Andelsboligforeninger Reelle ejere er den eller de fysiske personer, ...

  Posted at 23. maj 2017 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Skal hovedaktionærer vælge løn eller udbytte i 2017?

  En hovedaktionær ansat i sit eget selskab kan som ofte selv bestemme størrelsen af sin egen løn. En del af den samlede udbetaling fra selskabet kan eventuelt ske i form af udbytte, enten ekstraordinært i årets løb, eller ordinært udbytte som vedtages på den årlige generalforsamling. Udbytte og løn beskattes forskelligt, og det er derfor ikke helt ligegyldigt, hvordan man vælger at sammensætte sin honorering fra selskabet. Løn op til topskattegrænsen på kr. 479.600 (efter AM-bidrag) beskattes i 2017 ...

  Posted at 6. februar 2017 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Årsregnskabsloven er ændret for årsregnskaber 2016

  Årsregnskabsloven er ændret for danske selskabers regnskaber fra og med kalenderåret 2016. Hvis du driver en personlig virksomhed, er du derfor som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne. Vi vil her forsøge i korte træk at redegøre for ændringerne for de mindste selskaber i klasse B. Ny regnskabsklasse "Mikrovirksomheder" Virksomheder, der ikke overskrider to af følgende størrelser i to på hinanden følgende år, kan vælge at anvende reglerne for mikrovirksomheder - Balancesum på kr. 2,7 mio. kr. - Omsætning ...

  Posted at 19. december 2016 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment