Nyheder

 • Nye satser og beløbsgrænser 2017

  Visse satser og beløbsgrænser er ændret fra og med 2017. Eksempelvis: Værdi af fri telefon er uændret kr. 2.700 pr. år (kr. 225,00 pr. måned) i 2017. Skattefri kørselsgodtgørelse (op til 20.000 km/år) er nedsat fra kr. 3,63 pr. km i 2016 til kr. 3,53 pr. km i 2017. Skattefri kørselsgodtgørelse (over 20.000 km/år) er nedsat fra kr. 1,99 pr. km i 2016 til kr. 1,93 pr. km i 2017. Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) er forhøjet fra kr. 477 i 2016 ...

  Posted at 18. november 2016 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Selskaber skal i 2015 indberette til både underskudsregister og ejerregister

  Denne artikel er skrevet til os af Faglig Afdeling a/s og er anvendt efter aftale med samme.   Der er igangsat både et ejerregister hos Erhvervsstyrelsen og et underskudsregister hos SKAT. Der skal obligatorisk indberettes én gang til begge registre. Underskudsregisteret Man skal indberette sine uudnyttede skattemæssige underskud til et nyoprettet underskudsregister. Dette skal kun ske én gang. Der skal indberettes til SKAT inden selvangivelsesfristen for indkomståret 2014, som generelt er udskudt til 1. september 2015. Konsekvensen af ikke ...

  Posted at 5. marts 2015 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Kapitalejerlån – sådan slipper du for dobbeltbeskatning

  Denne artikel er skrevet til os af Faglig Afdeling A/S og er anvendt efter aftale med samme:   Lån til kapitalejere og deres nærtstående er oftest skattepligtige – og bliver oven i købet beskattet dobbelt – men nu er der en løsning på denne dobbeltbeskatning. Reglerne om kapitalejerlån Et selskab må ikke låne penge ud til sine kapitalejere og ledelsesmedlemmer. Tilsvarende gælder for et moderselskabs kapitalejere og ledelsesmedlemmer. Og tilsvarende gælder for alle 4 gruppers nærtstående. Ligesom udlån, er ...

  Posted at 14. januar 2015 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Ny lov begrænser selvstændiges brug af virksomhedsordningen

  Resumé Folketinget har d. 9. september 2014 vedtaget et indgreb i virksomhedsordningen, der skal forhindre, at privat gæld medtages i ordningen, og at virksomhedens aktiver stilles til sikkerhed for virksomhedsejerens private gæld. Alle selvstændige med en negativ indskudskonto i virksomhedsordningen og/eller sikkerhedsstillelser for et samlet beløb på over 500.000 kr. vil have behov for en konkret vurdering af deres forhold. Herudover vil mange skulle drøfte muligheden for omlægning af sikkerhedsstillelser med deres bankforbindelse.   Baggrund Virksomhedsordningen giver mulighed for, at ...

  Posted at 21. september 2014 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • SKATs aktivitetsplan for 2014

  Nu har SKAT offentliggjort, hvilke områder de vil have fokus på i det kommende års kontroller. Det hele står i den såkaldte Aktivitetsplan for 2014. Her er nogle af de områder, som indgår i aktivitetsplanen: - Borgeres indberetninger af værdipapirer - Kontrolaktioner med politiet af biler på danske og udenlandske nummerplader, så der betales den rigtige registreringsafgift - Udlejningsejendommes anvendelse af virksomhedsordningen, fradragsberettigede omkostninger og vedligeholdelse contra ikke-fradragsberettigede forbedringsudgifter - Ejendomsavance og genvundne afskrivninger ...

  Posted at 19. februar 2014 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment