Nyheder

 • Iværksætterselskaber

  Fra 1. januar 2014 kan du stifte et iværksætterselskab med indskud af kapital ned til 1 krone. Men pas på - der er en række regler der skal overholdes. Selskabet Man skal bruge endelsen ”Iværksætterselskab” eller IVS. Der er tale om en slags anpartsselskab, dvs. hvis der ikke er nogle regler, om det konkrete forhold, skal du benytte reglerne for anpartsselskaber. Regnskab og bogholderi Dit IVS skal aflægge et offentliggjort regnskab en gang årligt, ligesom anparts- eller aktieselskaber. Det skal ...

  Posted at 2. januar 2014 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Indberetning af private renteudgifter og børnebidrag m.v.

  Husk at indberette til SKAT, hvis du betaler renter på et privat lån eller underholdsbidrag/børnebidrag, som ikke indberettes af Udbetaling Danmark. Personer skal fra og med 2013 indberette følgende oplysninger for at få fradrag for renteudgifter på et privat lån: - CPR-nr. eller CVR-nr. for den person, der er lånt penge af - Det rentebeløb, der skal fradrages - At der er tale om renteudgifter Hvis man ikke kender CPR-nr. eller CVR-nr. skal man i stedet indberette navn, fødselsdato og ...

  Posted at 20. december 2013 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Ekstra beskæftigelsesfradrag i 2014

  Hvis du får løn, herunder indkomst fra selvstændig virksomhed, får du et såkaldt beskæftigelsesfradrag. Dette beregnes som en procentdel af din løn. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag - på samme måde som eksempelvis fradrag for kørsel og A-kasse samt håndværkerfradrag. Dette betyder, at skattebesparelsen udgør ca. 1/3 af fradraget. Fradraget udgør i 2014 7,25% (max. 23.800), og stiger gradvist til 10,65% (max. 34.100) i 2022. Den netop indgåede finanslovsaftale for 2014 forhøjer fradraget for 2014-2017, så fradraget i 2014 stiger til 7,65% ...

  Posted at 3. december 2013 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Forlængelse af betalingsfrister på moms fra 2014

  NB: Nedenstående artikel er opdateret efter den vedtagne fremrykkelse af fristerne ved lov af 29. januar 2014. Små og mellemstore virksomheder får forlænget betalingsfristerne på momsbetaling. Dette sker fra 2014. Der sker følgende ændringer: 1. Omsætningsgrænsen for halvårlig momsafregning hæves fra de nuværende 1 mio. kr. årligt til 5 mio. kr. årligt. Den nuværende kredittid på 60 dage fastholdes. 2. Kredittid for kvartalsmoms forlænges fra 40 dage til 60 dage. Omsætningsgrænsen for, hvornår man kan have kvartalsafregning, hæves fra ...

  Posted at 18. oktober 2013 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment
 • Iværksætterselskaber

  Fra 1. januar 2014 er det muligt at stifte et såkaldt ”iværksætterselskab” (IVS) med en selskabskapital på helt ned til 1 krone. Den nye selskabsform betyder, at nu også helt små iværksættere kan etablere deres virksomheder i selskabsform og opnå den begrænsede hæftelse, som kendetegner selskabsformen. Et IVS er en særlig type anpartsselskab (ApS), som opbygger kapitalen igennem selskabets løbende drift. Der opspares 25 % af årets overskud i en særlig reserve, indtil den samlede egenkapital udgør mindst ...

  Posted at 7. oktober 2013 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment