Afskaffelse af forældrekøbslejligheder i virksomhedsordningen

Print Friendly, PDF & Email

Som en del af Finansloven 2020 ønsker regeringen at afskaffe muligheden for, at de gunstige skatteregler i virksomhedsordningen kan anvendes ved udlejning af bolig til nærtstående. Dette rammer især forældrekøbslejligheder, som efter de nuværende regler anses som en almindelig erhvervsvirksomhed.

Reglerne skal efter aftaleteksten have virkning fra 2021.

Det er endnu uvist, hvor bredt de nye regler vil ramme. Spørgsmålet er, om det kun er nye ejendomsinvesteringer, der vil blive ramt af reglerne, eller om det også vil gælde ejendomme, der i dag anvender virksomhedsordningen. Hvis sidstnævnte bliver tilfældet, kan det få vidtrækkende konsekvenser for mange.

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.