Hvordan kan vi hjælpe din virksomhed?

Bogføring
 • Løbende bogføring
 • Indberetning af moms og lønsumsafgift
 • Rykkerservice
 • Lønadministration
 • Oplæring i bogføring
 • Indberetning af Intrastat
 • Indberetning af EU salg uden moms
Årsregnskaber
 • Personlige virksomheder – personskatteloven 
 • Personlige virksomheder – virksomhedsordningen 
 • Personlige regnskaber
  (indkomstopgørelse og skatteberegning) 
 • Selskaber – med eller uden revision
 • Interessentskaber
Budgetter
 • Driftsbudgetter
 • Statusbudgetter
 • Likviditetsbudgetter
 • Etableringsbudgetter
 • Budgetopfølgning
Skatterådgivning
 • Henvendelser fra SKAT
 • Skatteplanlægning
 • Skattemæssige dispositioner 
 • Dansk og international sambeskatning
Omstruktureringer
 • Skattefri virksomhedsomdannelse
 • Stiftelse af holdingselskab
 • Generationsskifte 
 • Tilførsel af aktiver
 • Spaltninger
 • Fusioner
 • Aktieombytninger
 • Tilbagesalg til udstedende selskab
Bogføringsprogrammer
 • Microsoft Dynamics C5
 • E-conomic
 • Navision
 • Webfinance
 • Summa Summarum
 • Opus2i bedemandssystem
 • Axapta
 • Winfinans
 •  Visual Administration
Køb og salg af virksomheder
 • Hjælp til køb og salg af virksomheder
IT-rådgivning
 • Generelle IT spørgsmål
 • Opsætning af bogføringsprogrammer
Løbende økonomiopfølgning
 • Kvartalsmøder
 • Deltagelse i møder med bank
Iværksætterrådgivning
 • Hjælp til opstart af virksomhed
Virksomhedsudvikling
 • Fokus på den hele virksomhed