Hos CURA revision kan vi hjælpe dig med en masse ting,
der gør det lettere for dig at drive din virksomhed.

 

Hos CURA revision kan vi hjælpe dig med en masse ting, der gør det lettere for dig at drive din virksomhed.

 

Bogføring
 • Løbende bogføring
 • Indberetning af moms og lønsumsafgift
 • Rykkerservice
 • Lønadministration
 • Oplæring i bogføring
 • Indberetning af Intrastat
 • Indberetning af EU salg uden moms
Årsregnskaber
 • Personlige virksomheder –
  personskatteloven 
 • Personlige virksomheder – virksomhedsordningen 
 • Personlige regnskaber
  (indkomstopgørelse og skatteberegning) 
 • Selskaber – med eller uden revision
 • Interessentskaber
Budgetter
 • Driftsbudgetter
 • Statusbudgetter
 • Likviditetsbudgetter
 • Etableringsbudgetter
 • Budgetopfølgning
Skatterådgivning
 • Henvendelser fra SKAT
 • Skatteplanlægning
 • Skattemæssige dispositioner 
 • Dansk og international sambeskatning
Omstruktureringer
 • Skattefri virksomhedsomdannelse
 • Stiftelse af holdingselskab
 • Generationsskifte 
 • Tilførsel af aktiver
 • Spaltninger
 • Fusioner
 • Aktieombytninger
 • Tilbagesalg til udstedende selskab
Bogføringsprogrammer
 • Microsoft Dynamics C5
 • E-conomic
 • Navision
 • Webfinance
 • Summa Summarum
 • Opus2i bedemandssystem
 • Axapta
 • Winfinans
 •  Visual Administration
Køb og salg af virksomheder
 • Hjælp til køb og salg af virksomheder
IT-rådgivning
 • Generelle IT spørgsmål
 • Opsætning af bogføringsprogrammer
Løbende økonomiopfølgning
 • Kvartalsmøder
 • Deltagelse i møder med bank
Iværksætterrådgivning
 • Hjælp til opstart af virksomhed
Virksomhedsudvikling
 • Fokus på den hele virksomhed