Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget fra 1. februar 2020

Print Friendly, PDF & Email

Regeringen og flere støttepartier er i Finansloven 2020 blevet enige om at afskaffe det særlige hovedaktionærnedslag.

I dag har hovedaktionærer, der har ejet aktier før den 19. maj 1993, efter gældende regler mulighed for at få et særligt hovedaktionærnedslag i den skattepligtige avance på op til 25%. Et maksimalt nedslag indebærer, at skatten af aktiegevinsten nedsættes fra 42% til 31,5%. Nedslaget finder anvendelse ved salg af aktier i et selskab, eller ved opløsning af et selskab, hvor der skal opgøres en avance på aktierne. Hvis aktierne har været ejet fra 1993 eller tidligere, kan der opnås nedslag i avancen og dermed i den skat, der skal betales af hovedaktionæren.

Nedslaget udgør 1% pr. år, som hovedaktionæren har ejet aktierne i årene 1998 og tidligere. En hovedaktionær, der har stiftet eller ejet aktier i et selskab siden 1974, vil være berettiget til et nedslag i avancen på 24%, svarende til 24 års ejertid før 1998. Nedslaget kan maksimalt udgøre 25%.

Ovenstående regler vil efter aftaleteksten blive afskaffet med virkning fra 1. februar 2020, hvorefter hovedaktionærer ikke længere kan få det særlige nedslag i avancen.

Dette betyder formentlig, at hovedaktionæraktier som afstås inden 1. februar 2020 stadig vil være berettiget til nedslaget.

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.