Afskaffelse af iværksætterselskaber

Print Friendly, PDF & Email

Folketinget har den 9. april 2019 vedtaget lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS). Samtidig er minimumskapitalen for anpartsselskaber (ApS) nedsat til kr. 40.000.

Loven betyder, at der ikke længere kan stiftes IVS’er med minimumskapital ned til 1 krone. Fremover er den billigste selskabsform et ApS, som nu kan stiftes med kr. 40.000 i kapital.

Alle eksisterende iværksætterselskaber skal omregistreres til ApS indenfor 2 år efter lovens ikrafttræden (dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende). Bekendtgørelsen er sket i dag, den 14. april 2019, hvilket betyder at fristen for omregistrering udløber 15. april 2021. Hvis omregistrering ikke er sket, fastsætter Erhvervsstyrelsen en frist for omregistreringen, og overskrides denne, vil IVS’et blive sendt til tvangsopløsning. For at selskabet kan omregistreres til ApS kræver det, at selskabets egenkapital udgør mindst kr. 40.000. Hvis der ikke er kapital nok i selskabet, kan der foretages indskud (enten kontant eller ved indskud af aktiver).

En omregistrering kræver som udgangspunkt en erklæring fra revisor om, at kapitalen er til stede. Denne erklæring kan dog undværes, hvis 1) selskabets seneste reviderede årsregnskab viser en selskabskapital og reserver, som kan overføres til selskabskapitalen, på samlet minimum kr. 40.000 og er forsynet med en revisionspåtegning uden modifikationer, 2) årsregnskabets balancedag ikke ligger tidligere end 5 måneder forud for beslutningen om omregistrering og 3) det centrale ledelsesorgan offentliggør en erklæring om, at selskabskapitalen er til stede på beslutningstidspunktet. Det reviderede regnskab skal desuden være godkendt på selskabets ordinære generalforsamling forud for beslutningen om omregistrering. Vi forventer ikke, at undtagelsen – som kræver revision af årsregnskabet – vil blive brugt i ret mange situationer, da de fleste IVS’er har fravalgt revision.

Link til lovens bekendtgørelse i Lovtidende

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.