Ekstra beskæftigelsesfradrag i 2014

Print Friendly, PDF & Email

Hvis du får løn, herunder indkomst fra selvstændig virksomhed, får du et såkaldt beskæftigelsesfradrag. Dette beregnes som en procentdel af din løn. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag – på samme måde som eksempelvis fradrag for kørsel og A-kasse samt håndværkerfradrag. Dette betyder, at skattebesparelsen udgør ca. 1/3 af fradraget.

Fradraget udgør i 2014 7,25% (max. 23.800), og stiger gradvist til 10,65% (max. 34.100) i 2022. Den netop indgåede finanslovsaftale for 2014 forhøjer fradraget for 2014-2017, så fradraget i 2014 stiger til 7,65% (max. 25.000). Altså en stigning på 0,4%. Ved en lønindkomst på kr. 300.000 om året, betyder forhøjelsen altså en skattebesparelse på ca. kr. 400 i 2014.

Hvis du er enlig forsørger, er der derimod lidt mere at komme efter. Enlige forsørgere får fra 2014 et ekstra beskæftigelsesfradrag på 2,6% (max. 8.600). Dette fradrag forøges med finanslovsaftalen til 5,4% (max. 17.700). Med en lønindkomst på kr. 300.000 om året vil finansloven dermed give dig en ekstra skattebesparelse i 2014 på ca. kr. 3.200.

Skal du så ændre din forskudsopgørelse for 2014?
Aftalen om finansloven blev indgået efter dannelsen af forskudsopgørelser for 2014, og den nødvendige lovgivning er endnu ikke på plads. Desuden skal SKATs systemer herefter rettes til med de nye satser, inden de kan slå igennem på månedsfradrag og trækprocent. Ændringerne vil derfor først blive indarbejdet, hvis du ændrer din forskudsopgørelse efter 1. februar 2014, oplyser SKAT.

Det er altid en god idé at sikre sig, at forskudsopgørelsen er korrekt. Men hvis du udelukkende vil ændre forskudsopgørelsen for at få gavn af finanslovens skattelempelser, så er det nok næppe umagen værd – hvis du ikke er enlig forsørger. Og skattelempelsen skal du nok få alligevel, når årsopgørelsen for 2014 dannes – i 2015. 

Enlige forsørgere kan dog spare op til ca. kr. 300 om måneden i skat (afhængig af indkomst) ved en ændring af forskudsopgørelsen efter 1. februar 2014.   

 

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.