EU-varesalg uden moms – skærpede dokumentationskrav fra 1. januar 2020

Print Friendly, PDF & Email

Fra 1. januar 2020 bliver kravene til salg uden moms skærpet, og konsekvensen af ikke at overholde kravene er, at man risikerer at blive opkrævet dansk moms af sit EU-salg.

Salg af varer til momsregistrerede købere i andre EU-lande kan som udgangspunkt ske uden moms, hvis sælger sikrer sig, at køber er momsregistreret, at varen fysisk forlader Danmark, og der sker indberetning af salget til “EU-salg uden moms” på Tast Selv. Der er desuden særlige regler, hvis den udenlandske køber selv henter varen i Danmark (afhentningskøb).

Dokumentation for EU-salg uden moms
Varen skal fysisk transporteres ud af Danmark og til et andet EU-land, og dette skal kunne dokumenteres. Hvis varerne er blevet sendt eller transporteret af sælger selv – eller af tredjemand for sælgers regning – skal sælger fra 1. januar 2020 være i besiddelse af mindst to separate dokumenter vedrørende denne forsendelse:

1) Et dokument vedrørende varernes forsendelse eller transport, så som et CMR-dokument eller ledsagedokument, et konnossement, et luftfragtbrev, eller en faktura fra transportøren af varerne.

2) Ét af følgende dokumenter:
– forsikringspolice vedrørende varernes transport
– bankbilag for betalingen af varernes transport
– officielle dokumenter udstedt af en offentlig myndighed, eksempelvis en notar, og som bekræfter varernes ankomst i det andet EU-land
– kvittering, der er udstedt af en oplagshaver i det andet EU-land, og som bekræfter varernes oplagring i det pågældende land.

De to dokumenter må ikke være indbyrdes modstridende og skal være udstedt af to forskellige parter, der skal være uafhængige af hinanden, af sælger og af køber.

Afhentningskøb
Hvis køber selv har sørget for afhentning/transport af varerne, skal sælger kunne fremlægge en skriftlig erklæring fra køberen, hvoraf det fremgår, at køber har stået for transporten, og med oplysning om varernes bestemmelsessted (det andet EU-land).

Den skriftlige erklæring skal indeholde følgende oplysninger:
– Udstedelsesdato
– Købers navn og adresse
– Mængde og art af varerne
– Dato og sted for varernes ankomst til det andet EU-land)
– Registreringsnummer på den lastbil, der har hentet varerne (kun i tilfælde af salg af transportmidler)
– ID på den person (chauffør), der har modtaget varerne på købers vegne

Dokumentation for købers momsregistrering
Køber skal være momsregistreret i sit hjemland. Dette skal verificeres i forbindelse med salget. Købers momsnummer kan verificeres i VIES.

Når man taster sit eget momsnummer ind i VIES i forbindelse med en forespørgsel, får man en kvittering. Denne skal gemmes som dokumentation for kontrollen af købers momsnummer. Kunder man ofte handler med, behøver man ikke at tjekke hver gang, men dog en gang i kvartalet. Nye kunder og kunder der sjældent handles med, skal kontrolleres ved hvert salg.

Udfordringer med tyske og spanske virksomheder
Det er i øjeblikket udfordringer med at verificere tyske virksomheder i VIES. Her må man få den tyske virksomhed til at fremsende en kopi af deres momsregistreringsbevis. Ved forespørgsler på spanske virksomheder skal man også bruge navn, adresse og art for at VIES kan verificere momsnummeret.

Trekantshandler
Hvis man er mellemhandler i en trekantshandel (man køber en vare af en momsregistreret virksomhed i Tyskland og får den tyske leverandør til at sende varen direkte til den momsregistrerede kunde i et andet EU-land), skal der ikke indberettes hverken købs- eller salgsmoms, hvis nedenstående betingelser er opfyldt:
– Varen skal fysisk transporteres fra ét EU-land til ét andet EU-land
– Såvel leverandør som slutkunde skal være momsregistreret i hvert sit hjemland
– Mellemhandlerens momsnummer skal oplyses til leverandøren
– Mellemhandlerens virksomhed må ikke være registreret i hverken det EU-land, varen sendes fra, eller i det EU-land, hvor varen modtages.

Indberetning til EU-salg uden moms
Når der sælges til andre EU-lande uden moms, er det også et krav, at der foretages indberetning på Tast Selv til systemet “EU-salg uden moms”. Indberetningen er fra 1. januar 2020 en betingelser for, at der kan faktureres uden moms.

Ovenstående er at betragte som et overblik og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning.

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.