Forlængelse af betalingsfrister på moms fra 2014

Print Friendly, PDF & Email

NB: Nedenstående artikel er opdateret efter den vedtagne fremrykkelse af fristerne ved lov af 29. januar 2014.

Små og mellemstore virksomheder får forlænget betalingsfristerne på momsbetaling. Dette sker fra 2014.

Der sker følgende ændringer:

1. Omsætningsgrænsen for halvårlig momsafregning hæves fra de nuværende 1 mio. kr. årligt til 5 mio. kr. årligt. Den nuværende kredittid på 60 dage fastholdes.

2. Kredittid for kvartalsmoms forlænges fra 40 dage til 60 dage. Omsætningsgrænsen for, hvornår man kan have kvartalsafregning, hæves fra 15 mio. kr. til 50 mio. kr. årligt.

Hvis man ønsker at forblive på kvartalsvis momsafregning, skal man anmode SKAT herom senest 1. marts 2014.

Klik her for at downloade vores skema og få et overblik over de nye betalingsfrister for moms.

 

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.