Kompensationsordninger for virksomheder ramt af COVID-19 er nu genåbnet

Print Friendly, PDF & Email

Regeringen har på pressemøde den 13. januar 2021 oplyst, at de gældende restriktioner forlænges fra 17. januar og indtil videre til 7. februar 2021. Det forventes derfor, at hjælpepakkerne tilsvarende forlænges, men disse kan endnu ikke søges for den forlængede periode.

Der er nu åbnet for ansøgning til kompensationsordninger til og med 17. januar 2021. 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over de gældende hjælpepakker, der kan findes på virksomhedsguiden.dk under overskriften ”Hvilke kompensationsordninger er relevante for mig?”. Oversigten opdateres løbende. Her er et link til oversigten opdateret den 12/1 2021.

Vi gennemgår nedenfor de ordninger, der efter vores mening berører flest virksomheder. Vi opfordrer virksomhederne til at søge de kompensationsordninger, de har mulighed for. Hvis der er behov for rådgivning herom, står vi naturligvis til rådighed, og der er også mulighed for at kontakte Erhvervsstyrelsens hotline.  

Kompensation for omsætningstab (kompensation til selvstændige)

 • Restriktioner: Der kan søges for perioden 1/9 2020 – 17/1 2021, hvis man er omfattet af følgende restriktioner (forsamlingsforbud, åbningsforbud eller påvirket af rejsevejledningerne m.v.)
 • National nedlukning december 2020: Der kan søges for perioden 9/12 2020 – 17/1 2021 i de første 38 nedlukkede kommuner: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg og Aarhus. Der kan søges for perioden 11/12 2020 – 17/1 2021 i de resterende kommuner
 • Regional nedlukning af Nordjylland: Der kan søges for perioden 6/11 – 26/11 2020 for virksomheder ramt af restriktioner i de syv nedlukkede nordjyske kommuner. Virksomheden kan få kompensation, hvis den har adresse i Nordjylland eller hvis en eller flere ejere har adresse i Nordjylland, men arbejdssted uden for Nordjylland. Virksomheden kan også være indirekte ramt af nedlukningen, f.eks. hvis leverancer fra Nordjylland er aflyst eller forsinket.
 • Ansøgningsfristen er formentlig 28/2 2021
 • Slutopgørelse skal formentlig indberettes senest 31/5 2021.
 • Omfattede: Selvstændige og freelancere, medarbejdende ægtefæller i enkeltmandsvirksomheder, ejere af kapitalselskaber, forudsat ejerandel på mindst 25% og væsentlig deltagelse i driften
 • Omsætningen for 2019 (eller fra virksomhedens startdato) skal mindst udgøre kr. 120.000 pr. år.
 • Omsætningstabet skal mindst udgøre 30%.
 • Kompensationen udgør kr. 23.000 pr. måned, dog max. 90% af tabet (100% i periode med forbud mod at holde åbent)
 • Link til ansøgning for selvstændige
 • Link til ansøgning for freelancere med B-indkomst
 • Link til ansøgning for freelancere med både A- og B-indkomst

Lønkompensation

 • Der kan søges for perioden 30/8 2020 – 5/11 2020 for virksomheder med forbud mod at holde åbent (hele CVR-nummeret) uden omsætning. Ansøgningsfristen er 24/1 2021. Link til ansøgning.
 • Der kan søges for perioden 6/11 2020 – 28/1 2021 for virksomheder med forbud mod at holde åbent (hele CVR-nummeret eller underliggende produktionsenheder) uden omsætning. Ordningen gælder virksomheder berørt af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 med senere ændringsbekendtgørelser (typisk natklubber, diskoteker, spillesteder og messer). Ansøgningsfristen er 9/4 2021. Link til ansøgning
 • Der kan søges for perioden 6/11 – 26/11 2020 for virksomheder ramt af restriktioner i de syv nedlukkede nordjyske kommuner uden omsætning. Ansøgningsfristen er 24/1 2021. Link til ansøgning.
 • Der kan søges for perioden 9/12 2020 – 17/1 2021 for virksomheder med forbud mod at holde åbent (hele CVR-nummeret eller underliggende produktionsenheder) uden omsætning. Ordningen gælder virksomheder berørt af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 med senere ændringsbekendtgørelser (typisk serveringssteder med indtagelse af mad m.v. på salgsstedet, lokaler med idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, lokaler med kulturaktiviteter, forlystelsesparker m.v., natklubber, diskoteker, messer, indkøbscentre, tatovører, kropspleje, massører, frisører, og udvalgsvarebutikker). Ansøgningsfristen er 26/2 2021. Link til ansøgning.
 • Frist slutopgørelse: formentlig 31/5 2021
 • Gælder virksomheder hvor mindst 30% af medarbejderstaben er hjemsendt ELLER mindst 50 ansatte. Medarbejderne er hjemsendt med løn (dog fratrukket egen anvendelse af ferie m.v.)
 • Kompensationen udgør max. kr. 30.000 pr. fuldtidsansatte, dog max. 75% for funktionærer og 90% for timelønnede.

Kompensation for faste omkostninger fra 9/7 – 31/10 2020 (hvis omfattet af visse restriktioner)

 • Der kan søges om kompensation for perioden fra den 9/7 – 31/10 2020, hvis virksomheden har begrænsning på åbningstiden, har forbud mod at holde åbent eller påvirkes af forsamlingsforbuddet på 50 personer (private arrangementer) eller 500 personer (offentligt tilgængelige arrangementer).
 • Ordningen kræver et omsætningstab på mindst 35%
 • Ansøgningsfristen: 1/2 2021
 • Kompensationsperioden afhænger af, hvilken restriktion virksomheden er omfattet af
 • Link til ansøgning

Kompensation for faste omkostninger fra 1/11 2020 – 28/2 2021 (både generelle og omfattet af visse restriktioner)

 • Restriktioner: Der kan søges for perioderne 26/10 – 31/12 2020 eller 26/10 2020 – 28/2 2021 eller 1/11 2020 – 31/12 2020 eller 1/11 2020 – 28/2 2021 eller 1/1 – 28/2 2021, hvis man er omfattet af restriktionen om forbud mod salg af alkohol efter kl. 22:00 (eksempelvis supermarkeder, kiosker og tankstationer) eller restriktionen om aflyste eller udskudte arrangementer (eksempelvis restauranter, selskabslokaler, kursussteder mv. der selv er ramt af forsamlingsforbud for mere end 10 personer) samt leverandører hertil
 • Restriktioner: Der kan søges for perioderne 1/11 2020 – 31/12 2020 eller 1/11 2020 – 28/2 2021 eller 1/1 – 28/2 2021, hvis man er omfattet af restriktionen om begrænset åbningstid fra 22:00 til 24:00 (eksempelvis cafeer og restauranter m.v.) eller restriktionen om forbud mod at holde åbent (eksempelvis natklubber, diskotek, spillested med ståpladser, messeaktiviteter eller leverandører til de pågældende steder) eller hvis man er leverandør til private selskaber på over 50 personer, som er aflyst eller udskudt som følge af forsamlingsforbuddet over 50 personer, eller hvis man er leverandør til offentlige arrangementer med mere end 500 deltagere, som er aflyst eller udskudt, eller hvis mere end 50% af virksomhedens omsætning normalt kommer fra udenlandske kunder, der i 2020 ikke krydser grænsen som følge af restriktioner (eksempelvis lufthavnsvirksomhed, turistattraktioner, restauranter m.v.), eller hvis mindst 50% af virksomhedens omsætning i perioden 1/7 – 31/8 2019 relateres til salg af rejser til destinationer, hvor Udenrigsministeriet efter 26/1 2020 fraråder rejser til.
 • Regional nedlukning af Nordjylland: Der kan søges for perioden 6/11 – 26/11 2020 for virksomheder ramt af restriktioner i de syv nedlukkede nordjyske kommuner. Omsætningsnedgangen skal begrundes med at mindst 30% eller mere end 50 af virksomhedens medarbejdere bor i én af de syv kommuner og kan ikke møde på arbejde, eller en væsentlig del af virksomhedens private kunder bor i en eller flere af de syv kommuner, eller en væsentlig del af virksomhedens salg og leverancer går til erhvervskunder i en eller flere af de syv kommuner, eller at virksomheden mistede centrale leverancer fra leverandører i en eller flere af de syv kommuner.
 • National nedlukning i december 2020 men ikke tvangslukket uden omsætning: Der kan søges for perioden 9/12 2020 – 17/1 2021 i de første 38 nedlukkede kommuner: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg og Aarhus. I de resterende kommuner kan der søges for perioden 11/12 2020 – 17/1 2021.
 • National nedlukning i december 2020 og tvangslukket uden omsætning: Hvis virksomheden er tvangslukket og ikke har haft omsætning i kompensationsperioden, kan der opnås 100% kompensation for de kompensationsberettigede faste omkostninger i lukkeperioden. Begyndelsen på lukkeperioden er forskellige for forskellige virksomheder, herunder 9/12 2020 for serveringssteder, sport & fritid, kultur og uddannelse i 69 kommuner samt Odense og Aalborg, 16/12 2020 for serveringssteder, sport & fritid, kultur og uddannelse i de resterende kommuner, 17/12 2020 for indkøbscentre m.v. i hele landet, 21/12 2020 for liberale erhverv (eksempelvis tatovører, skønhedsklinikker, frisører, køreskoler mv) i hele landet og 25/12 2020 for alle udvalgsvarebutikker (herunder tøjbutikker, legetøjsforretninger m.v.) i hele landet. Det er endnu ikke muligt at søge samlet for perioder hvor virksomheden har været lukket, og hvor den har været åben med omsætningsnedgang. Hvis man ønsker at søge samlet, skal man – ifølge vejledningen i ansøgningsblanketten – vente med at søge.
 • Slutopgørelse indberettes senest 31/10 2021
 • Omsætningstab på mindst 30%, dog 35%, hvis der søges under restriktionen forbud mod forsamlinger på over 500 personer
 • Faste omkostninger i en 3 måneders periode skal udgøre mindst kr. 12.500
 • Der er krav om revisorerklæring. Hvis virksomheden modtager kompensation, dækkes 80% af udgifterne til revisorerklæringen.
 • Kompensationen afhænger af, hvor stort omsætningstabet er:
  Omsætningstab 30-35% = 40% af de kompensationsberettigede faste omkostninger
  35-40% = 45%,
  40-45% = 50%,
  45-50% = 55%,
  50-55% = 60%,
  55-60% = 65%,
  60-65% = 70%,
  65-70% = 75%,
  70-75% = 80%,
  75-80% = 85%,
  80-100% = 90%,
  Tvangslukket = 100%
 • Ansøgningsfrist: 15/4 2021
 • Link til ansøgning for faste omkostninger 

Kompensation for faste omkostninger LIGHT

 • Denne ordning er mindre bureaukratisk end den “normale” ordning for faste omkostninger. Den kræver ingen revisorerklæring, men dækker kun bestemte typer af faste omkostninger. Hvis der søges efter denne ordning, kan der ikke samtidig søges efter den normale ordning. Der kan dog skiftes fra denne ordning til den normale ordning, hvis der indsendes en revisorerklæring.

  De omkostninger, der kan kompenseres, er den faste del af følgende “stedbundne” omkostninger:

  • Husleje (dokumenteres ved huslejekontrakt og senest betalte faktura på husleje)
  • Renter og bidrag på lån i virksomhedens ejendomme (dokumenteres ved kvittering fra bank)
  • El, vand og varme (dokumenteres ved senest betalte faktura på el)
  • Ejendomsforsikring (dokumenteres ved ejendomsforsikringspolice og faktura for senest betalte præmie)
  • Ejendomsskatter (dokumenteres ved seneste ejendomsskattebillet)
 • Der kompenseres 50% af omkostningerne, dog maksimalt kr. 50.000 pr. måned. De faste omkostninger skal dog udgøre minimum kr. 4.000 pr. måned.
 • Omsætningstabet skal udgøre mindst 30% i forhold til referenceperioden
 • Udover ovenstående dokumentation, skal der også ved ansøgningen indsendes dokumentation for, at virksomheden er ramt af den pågældende restriktion.
 • Ansøgningsfristen er indtil videre 28. februar 2021.
 • Link til ansøgning for faste omkostninger LIGHT 

 Restriktionen “begrænset åbningstid”

Specifikt omkring restriktionen ”begrænset åbningstid” har vi netop modtaget følgende besked fra Erhvervsstyrelsen:
”Restriktionen begrænset åbningstid er nu ændret således, at virksomheder der har indskrænket åbningstid pga. restriktionen kan søge såfremt de generelt har en omsætningstab på mindst 30%. Der skal derfor ikke længere oplyses andelen af omsætningen som relaterer sig til efter kl. 22.”

Dette vil gøre det betragteligt lettere at opnå kompensation for eksempelvis cafeer, der i en lang periode i 2. halvår 2020 har oplevet en generel omsætningsnedgang, men hvor det krævede omsætningstab på 30% ikke nødvendigvis lå i tidsrummet mellem kl. 22 og kl. 24.

 

Har du spørgsmål, så kontakt os endelig.

Ovenstående er at betragte som et overblik og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning.

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.