Moms- og skattetjek – ny erklæring fra revisor

Print Friendly, PDF & Email

Fra 1. januar 2018 kan danske virksomheder tilmelde sig en ny ordning hos SKAT. Ordningen indebærer, at virksomhedens revisor laver et moms- og skattetjek ved at foretage nogle på forhånd fastlagte arbejdshandlinger. Herefter får virksomheden nogle fordele ved SKAT.

Når virksomheden får lavet et moms- og skattetjek hos revisor, får virksomheden adgang til følgende hos SKAT:

– Proaktivitet fra SKATs side inden udsendelse af første foreløbige fastsættelse for manglende angivelse eller første rykker for manglende betaling

– Tilpasning af SKATs kontrolplan i forhold til generelle kontroller

– Mulighed for at virksomheden offentligt kan vise, at de deltager i ordningen

– Mulighed for at SKAT ringer og forklarer et forslag til afgørelse, inden der træffes endelig afgørelse

– Fremskyndet sagsbehandling ved ligning

 

Moms- og skattetjekket er en ydelse rettet mod små og mellemstore virksomheder, der ønsker at fremvise en høj regelefterlevelse på skatteområdet og dermed sikre sig incitamenter ved at deltage i ordningen.

Det er et frivilligt tilvalg for virksomheder, hvor revisor hjælper med selvangivelsen og udfører en række nærmere specificerede arbejdshandlinger, der sikrer en højere validitet i virksomhedens registreringer og oplysninger, der sendes til SKAT.

I første omgang løber forsøgsordningen for indkomstårene 2017 og 2018.

Hvis du vil vide, hvilke ting revisor skal kontrollere ved et moms- og skattetjek af din virksomhed, kan du læse mere her!

Vi ved endnu ikke, hvordan selve tilmeldingen til moms- og skattetjekket kommer til at foregå, men kontakt os, hvis du er interesseret!

 

Ovenstående er at betragte som et overblik og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning.

 

 

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.