Nu kan der søges om kompensation for faste omkostninger for virksomheder berørt af COVID-19 restriktioner

Print Friendly, PDF & Email

Virksomheder, der har været ramt af konkrete restriktioner, eksempelvis forbud mod at holde åbent efter kl. 22 og forsamlingsforbud på 50 personer mv., kan nu ansøge om kompensation for faste omkostninger.

Der er den 13. november 2020 åbnet for ansøgninger til to forskellige ordninger:

– Faste omkostninger light (kræver ingen revisorerklæring)
– Faste omkostninger for virksomheder ramt af COVID-19 relaterede restriktioner (kræver revisorerklæring). 

 

Faste omkostninger light

Denne ordning er mindre bureaukratisk end den “normale” ordning for faste omkostninger. Den kræver ingen revisorerklæring, men dækker kun bestemte typer af faste omkostninger. Hvis der søges efter denne ordning, kan der ikke samtidig søges efter den normale ordning. Der kan dog skiftes fra denne ordning til den normale ordning, hvis der indsendes en revisorerklæring.

Der kan søges kompensation for perioden 19. august 2020 til 31. oktober 2020.

Virksomheden skal være CVR-registreret senest den 18. august 2020 og have en omsætningsnedgang på mindst 35% som følge af én eller flere af følgende restriktioner:

– Forbud mod at holde åbent
– Forbud mod at holde åbent ophævet fra den 8. juni 2020
– Begrænsning af åbningstiden til kl. 22
– Leverandører til virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, herunder begrænsning af åbningstiden
– Forsamlingsforbuddet på over 500 personer eller forbud mod private forsamlinger på over 50 personer
– Grænselukninger
– Udenrigsministeriets rejsevejledning

Omsætningsnedgangen måles som udgangspunkt i forhold til en referenceperiode fra den 1. september til 31. oktober 2019.

De omkostninger, der kan kompenseres, er den faste del af følgende “stedbundne” omkostninger:
– Husleje (dokumenteres ved huslejekontrakt og senest betalte faktura på husleje)
– Renter og bidrag på lån i virksomhedens ejendomme (dokumenteres ved kvittering fra bank)
– El, vand og varme (dokumenteres ved senest betalte faktura på el)
– Ejendomsforsikring (dokumenteres ved ejendomsforsikringspolice og faktura for senest betalte præmie)
– Ejendomsskatter (dokumenteres ved seneste ejendomsskattebillet)

Der kompenseres 50% af omkostningerne, dog maksimalt kr. 50.000 pr. måned. De faste omkostninger skal dog udgøre minimum kr. 4.000 pr. måned.

Udover ovenstående dokumentation, skal der også ved ansøgningen indsendes dokumentation for, at virksomheden er ramt af den pågældende restriktion.

Ansøgningsfristen er 1. februar 2021, og der kan søges her: https://virk.dk/integration/ERST/Faste_omkostninger_Light

 

Faste omkostninger for virksomheder ramt af COVID-19 relaterede restriktioner

Denne ordning er en videreførelse af den oprindelige ordning for kompensation af faste omkostninger, dog målrettet de virksomheder, som er ramt af COVID-19 relaterede restriktioner.

Kompensationsperioden afhænger af, hvilke restriktioner virksomheden er ramt af, men kan tidligst gælde fra den 9. juli 2020 og vil i alle tilfælde være til og med senest den 31. oktober 2020.

Virksomheden skal være CVR-registreret senest den 9. marts 2020 og have en omsætningsnedgang på mindst 35% som følge af én eller flere af følgende restriktioner:

– Forbud mod at holde åbent
– Forbud mod at holde åbent ophævet fra den 8. juni 2020
– Begrænsning af åbningstiden til kl. 22
– Leverandører til virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, herunder begrænsning af åbningstiden
– Forsamlingsforbuddet på over 500 personer eller forbud mod private forsamlinger på over 50 personer
– Grænselukninger
– Udenrigsministeriets rejsevejledning

Omsætningsnedgangen måles som udgangspunkt i forhold til en referenceperiode, som er afhængig af, hvilken restriktion virksomheden er ramt af. Erhvervsstyrelsen omregner omsætningen for referenceperioden, så den svarer til længden for kompensationsperioden.

Kompensationen udgør følgende andel af de faste omkostninger:

100 %, hvis virksomheden ved bekendtgørelse eller lignende er påbudt lukket og ikke har haft nogen omsætning.
80 % ved en omsætningsnedgang fra og med 90% op til 100%
75 % ved en omsætningsnedgang fra og med 85% op til 90%
70 % ved en omsætningsnedgang fra og med 80% op til 85%
65 % ved en omsætningsnedgang fra og med 75% op til 80%
60 % ved en omsætningsnedgang fra og med 70% op til 75%
55 % ved en omsætningsnedgang fra og med 65% op til 70%
50 % ved en omsætningsnedgang fra og med 60% op til 65%
45 % ved en omsætningsnedgang fra og med 55% op til 60%
40 % ved en omsætningsnedgang fra og med 50% op til 55%
35 % ved en omsætningsnedgang fra og med 45% op til 50%
30 % ved en omsætningsnedgang fra og med 40% op til 45%
25 % ved en omsætningsnedgang fra og med 35% op til 40%

Virksomheder, der har haft forbud mod at holde åbent, kan søge om kompensation for den særskilte periode, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent. Virksomheden kompenseres med 100 % af virksomhedens faste omkostninger i lukkeperioden, hvis der ikke har været nogen omsætning.

De omkostninger, der kan indgå i ansøgningen, defineres som omkostninger relateret til virksomhedens aktiviteter, der er uafhængige af virksomhedens salg, produktion og distribution, og som virksomheden vil skulle afholde, selv om den ikke har omsætning i en periode.

Hvis virksomheden tidligere på året har ansøgt om kompensation for faste omkostninger (enten for 3 eller 4 måneder), så vil det alt andet lige være de samme typer af omkostninger, der kan indgå i den nye ordning.

I forbindelse med ansøgningen, skal der indsendes en revisorerklæring. Omkostningerne til denne erklæring godtgøres med 80%, hvis virksomheden opnår kompensation. Det fremgår af bekendtgørelsen, at virksomheder, der tidligere har søgt om kompensation for faste omkostninger enten for 3 eller 4 måneder, kan anvende “den del af revisors erklæring, der har været angivet ved tidligere ansøgning, som ikke ved fornyet ansøgning er ændret”. Dette fremgik også af reglerne for den “målrettede” ordning (fra og med 9. juli 2020), men ikke desto mindre fulgte teknikken i ansøgningsblanketten ikke med, så revisor var nødsaget til at lave en ny erklæring med deraf følgende arbejdsdokumentation.

Ansøgningsfristen er 1. februar 2021, og der kan søges her: https://virk.dk/nemlogin/login?f=/integration/ERST/Sommerkompensation_for_faste_omkostninger_som_foelge_af_coronavirusCOVID-19

 

Har du spørgsmål, så kontakt os endelig.
Ovenstående er at betragte som et overblik og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning.

 

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.