Ny politisk aftale om genåbning af de generelle kompensationsordninger for virksomheder ramt af COVID-19

Print Friendly, PDF & Email

Der er indgået en politisk aftale om at genåbne de generelle hjælpepakker fra foråret, som ellers udløb i juli/august måned. Siden august har det ellers kun været muligt at søge hjælpepakker for virksomheder, som har været ramt af specifikke restriktioner, eksempelvis åbningsforbud, forsamlingsforbud og grænselukninger.

Der er tale om følgende hjælpepakker: 

 • Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere
 • Kompensation for faste omkostninger
 • Kompensation til selvstændige

Kompensationsordningerne gælder fra den 9. december 2020 – 3. januar 2021 (indtil videre, men er aftalt forlænget, hvis restriktionerne forlænges herudover).

For virksomheder i de 38 kommuner, hvor restriktionerne trådte i kraft den 9. december 2020, vil kompensationen for faste omkostninger og omsætning kunne søges fra 9. december 2020. For alle øvrige kommuner kan der søges fra den 11. december 2020.   

Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere

Ordningen svarer til den tidligere ordning om lønkompensation fra 9. marts 2020 – 29. august 2020. 

Den gælder for virksomheder, der står overfor at skulle afskedige mindst 30% af deres medarbejdere – eller mere end 50 medarbejdere.

Kompensationen udgør 75% af lønnen til funktionæransatte og 90% af lønnen til timelønnede, dog højst kr. 30.000 om måneden pr. ansat omfattet af ordningen. 

I den periode, hvor virksomheden modtager kompensation, må den ikke afskedige medarbejdere (som følge af økonomiske årsager) og skal betale fuld løn til medarbejderne. Hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde for virksomheden i kompensationsperioden. Medarbejderen skal være ansat før den 7. december 2020 og virksomheden må sidst have afskediget medarbejdere inden 9. december 2020. 

Modsat ordningen tidligere på året kan der i den nye ordning søges kompensation for de enkelte arbejdssteder (produktionsenheder) eller samlet for hele virksomheden. 

Virksomhederne kan ikke modtage lønkompensation for de tre arbejdsdage, der ligger mellem jul og nytår. 

Aftalen skal først statsstøttegodkendes af EU, og de endelige betingelser er derfor ikke på plads endnu. 

Kompensation for faste omkostninger

Der er tale om en politisk aftale, som først skal udmøntes i en bekendtgørelse, som fastsætter betingelserne for kompensation. Der forventes følgende for en kommende kompensationsordning: 

 • Omsætningsnedgang 30% i forhold til en given referenceperiode.
 • Kompensationen vil blive beregnet efter en “trappemodel”, hvor eksempelvis 30% omsætningsnedgang giver kompensation for 40% af virksomhedens udækkede faste omkostninger og en omsætningsnedgang på 60% giver kompensation på 70%.
 • Tvangslukkede virksomheder uden omsætning i kompensationsperioden kan få en kompensation på 100% af de faste omkostninger. Øvrige mikrovirksomheder og små virksomheder kan få dækket op til 90% af de faste omkostninger, og kompensationsprocenten for mellemstore og store virksomheder kan højst udgøre 70%. Loftet på kompensationen udgør ca. 22,5 mio. kr. pr. virksomhed.  
 • Kompensationsperioden for virksomheder i de første 38 nedlukkede kommuner er fra 9. december 2020 til foreløbigt 3. januar 2021. Kompensationsperioden for resten af landet er fra 11. december 2020 til foreløbigt 3. januar 2021. Det forventes, at kompensationsordningerne forlænges udover 3. januar 2021, hvis restriktionerne også forlænges.
 • De faste omkostninger skal udgøre mindst kr. 4.000 pr. måned.
 • Der er krav om revisorerklæring, med mindre der ansøges efter Light-ordningen med maksimal støtte på kr. 50.000 pr. måned til stedbundne faste omkostninger. Revisorerklæringen vil være støtteberettiget med 80%. 

Kompensation for selvstændige m.v. 

Der er tale om en politisk aftale, som først skal udmøntes i en bekendtgørelse, som fastsætter betingelserne for kompensation. Der forventes følgende for en kommende kompensationsordning: 

 • Ordningen gælder for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere.
 • Omsætningsnedgang 30% i forhold til en given referenceperiode.
 • Kompensationen kan udgøre 90% af omsætningstabet, dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned. 
 • Selvstændige, der er tvangslukkede, kan opnå 100% af omsætningstabet, dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned. 
 • Kombinatører kan få dækket 90% af omsætningstabet, dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned. 
 • I den midlertidige kunststøtteordning dækkes op til 75% af kunstnerens tab, dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned.
 • Kompensationsperioden for virksomheder i de første 38 nedlukkede kommuner er fra 9. december 2020 til foreløbigt 3. januar 2021. Kompensationsperioden for resten af landet er fra 11. december 2020 til foreløbigt 3. januar 2021. Det forventes, at kompensationsordningerne forlænges udover 3. januar 2021, hvis restriktionerne også forlænges.

Har du spørgsmål, så kontakt os endelig.
Ovenstående er at betragte som et overblik og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning.

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.