Registrering af reelle ejere

Print Friendly, PDF & Email

Fra i dag kan virksomheder registrere oplysninger om reelle ejere på virk.dk. Sidste frist for registrering er 1. december 2017.

Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort en vejledning om reelle ejere. Vejledningen kan findes her.

Eksempler på virksomheder, som skal registrere reelle ejere er:
– Aktieselskaber (A/S)
– Anpartsselskaber (ApS)
– Iværksætterselskaber (IVS)
– Partnerselskaber (P/S)
– Kommanditselskaber (K/S)
– Interessentskaber (I/S)

Eksempler på virksomheder, som ikke skal registrere reelle ejere er:
– Enkeltmandsvirksomheder
– Frivillige foreninger
– Andelsboligforeninger

Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

En reel ejer er altid en fysisk person. Det kan både være danske og udenlandske personer.

Visse virksomheder, herunder selskaber, har siden 2014 skullet registrere virksomhedens “legale” ejere, altså eksempelvis et holdingselskab, som ejer et driftsselskab. Nu skal den “reelle” ejer – altså eksempelvis eneaktionæren i holdingselskabet – registreres som den ultimative ejer af både holdingselskab og driftsselskab.

Reelle ejere registreres på virk.dk -> Ændre virksomhed -> Ejerforhold.

Kontakt os, hvis du ønsker hjælp til registrering af virksomhedens reelle ejere.

Ovenstående er at betragte som et overblik og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning.

 

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.