Selskaber skal i 2015 indberette til både underskudsregister og ejerregister

Print Friendly, PDF & Email

Denne artikel er skrevet til os af Faglig Afdeling a/s og er anvendt efter aftale med samme.

 

Der er igangsat både et ejerregister hos Erhvervsstyrelsen og et underskudsregister hos SKAT. Der skal obligatorisk indberettes én gang til begge registre.

Underskudsregisteret

Man skal indberette sine uudnyttede skattemæssige underskud til et nyoprettet underskudsregister. Dette skal kun ske én gang. Der skal indberettes til SKAT inden selvangivelsesfristen for indkomståret 2014, som generelt er udskudt til 1. september 2015. Konsekvensen af ikke at foretage de pligtige indberetninger er en ’bøde’ på 5.000 kr. for den for sene indberetning. I en sambeskatning vil det alene være administrationsselskabet, der bliver pålagt tillægget for manglende rettidig indberetning. Hvis selskabet samtidigt indberetter selvangivelsen for sent, vil selskabet også blive pålagt et almindeligt skattetillæg (bøde pga. for sen indberetning). Indberetning sker på Skat.dk under Tastselv og ’Skat’ og ’Selskabsskat’ og ’Vælg grundregistering’ og derefter ’Vælg underskudsregister’. 

Ejerregister

Anpartsselskaber (herunder IVS), aktieselskaber og partnerselskaber skal indberette sine ejere til det nyoprettede ejerregister. Man skal indberette de ejere som ejer mere end 5 procent af selskabet. Og så skal man indberette i 5 procent intervaller op til 24,99 intervaller og derefter op til 33,32 op til 49,99, op til 66,66, op til 89.99, op til 99,99 og 100 %.

Ejerregisteret bliver offentligt tilgængeligt den 15. juni 2015, og så kan alle se, hvem der ejer et selskab i ovenstående intervaller. Hvis vi indberetter, autoriserer vi revisionsfirmaet til fremover igen at måtte foretage indberetninger til ejerregisteret, som bliver relevant hvis der sker ændringer.

Ejerbog

Ejerregisteret erstatter ikke ejerfortegnelsen, i daglig tale kaldet ejerbogen. Denne skal selskabet derfor stadig føre. Erhvervsstyrelsen har dog udviklet en løsning, der tilbyder alle selskaber en elektronisk ejerbog. Denne har automatisk overførsel af oplysninger til ejerregisteret. Denne kan samtidig erstatte den ejerbog som selskabet selv historisk har skulle lave. Erhvervsstyrelsens løsning kan god ikke tage høje for små/skæve besiddelser af kapitalandele. Hvis man fx ejer 4,5 % eller 51 %, kan dette ikke automatisk registreres, og skal tilføjes manuelt.

Frist

Ejerregisteret blev sat i værk den 15. december 2014, og indberetning skal være sket senest den 15. juni 2015. For selskaber der stiftes efter den 15. december 2014, er fristen 14 dage efter stiftelsen.

Vi kan foretage indberetningerne for dig

Vi kan hjælpe med at sikre, at der laves korrekte og rettidige indberetninger til underskudsregister og ejerregister. Dette vil koste et mindre beløb (antageligt ca. 1.000 kr. + moms). Du skal blot sende os en mail eller ringe til os, og bede os stå for det.
Kontakt os, hvis du vil høre mere.

 

Denne artikel er skrevet til os af Faglig Afdeling a/s og er anvendt efter aftale med samme.

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.