SKATs aktivitetsplan for 2014

Print Friendly, PDF & Email

Nu har SKAT offentliggjort, hvilke områder de vil have fokus på i det kommende års kontroller. Det hele står i den såkaldte Aktivitetsplan for 2014.

Her er nogle af de områder, som indgår i aktivitetsplanen:

– Borgeres indberetninger af værdipapirer

– Kontrolaktioner med politiet af biler på danske og udenlandske nummerplader, så der betales den rigtige registreringsafgift

– Udlejningsejendommes anvendelse af virksomhedsordningen, fradragsberettigede omkostninger og vedligeholdelse contra ikke-fradragsberettigede forbedringsudgifter

– Ejendomsavance og genvundne afskrivninger ved salg af ejendomme

– Helt små virksomheder, som i gentagne år har haft underskud, vil blive udsat for en kontrol af, om der kunne være tale om hobbyvirksomhed (hvorved underskud ikke længere kan fratrækkes)

– Solcelleanlæg vil blive kontrolleret for at undersøge, om reglerne forstås og overholdes.

– Overfor små virksomheder vil der blive gennemført en del hurtige og målrettede kontroller, da SKAT mener at kontroller i sig selv er med til at højne virksomhedernes vilje til at overholde lovgivningen. Der vil også være fokus på anvendelse af virksomhedsordningen, herunder mellemregningskontoen, hævekontoen og problemer ved ophør af virksomhed.

– I de mellemstore og store virksomheder vil SKAT kontrollere omkring 2600 sager, hvor revisor har taget forbehold eller afgivet supplerende oplysninger om overholdelse af skatte-og afgiftslovgivningen. En del af projektets fokus vil også være regnskaber, hvor revisor har noteret ulovlige aktionærlån.

– SKAT vil kontrollere hovedaktionærer for korrekt indberetning af personalegoder som fri bil, fri bolig, fri telefon m.v. samt udbytter og løn.

Ovenstående er kun et uddrag. Du kan læse hele SKATs aktivitetsplan for 2014 her.

 

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.