Søg om rentefrit A-skattelån

Print Friendly, PDF & Email

På grund af COVID-19 situationen kan virksomheder søge om et rentefrit lån på A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. 

P.t. har små og mellemstore virksomheder følgende muligheder for at søge om A-skattelån: 

 • et rentefrit lån, der svarer til det beløb, som virksomheden rettidigt har indberettet i A-skat eller am-bidrag for afregningsperioderne august og december 2020. Ansøgningsfristen er 31. marts 2021. Lånet skal tilbagebetales senest 1. november 2021 via indbetaling til skattekontoen. Der kan søges her:  
  https://virk.dk/myndigheder/stat/SKST/selvbetjening/A_skat_Laan 
 • et rentefrit lån, der svarer til det beløb, som virksomheden rettidigt har indberettet i A-skat og am-bidrag for perioden januar 2021. Ansøgningsfristen er 8. april 2021. Lånet skal tilbagebetales senest 1. april 2022 via indbetaling til skattekontoen. Er lånet bevilget til et iværksætterselskab, er fristen for tilbagebetaling dog den 1. november 2021, medmindre selskabet senest den 29. oktober er omregistreret til et anpartsselskab. Der kan søges her: 
  https://virk.dk/myndigheder/stat/SKST/selvbetjening/A_skat_Laan-0

For at kunne få et lån kræver det, at virksomheden i hele låneperioden opfylder følgende kriterier:

 • har indberettet A-skat og am-bidrag rettidigt for de nævnte perioder
 • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning
 • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. 
 • ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser inden for de seneste tre år, som ikke er erstattet af en indberetning, jævnfør opkrævningslovens § 4, stk. 1.
 • ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste ti år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:
  • ejer virksomheden
  • reelt driver virksomheden
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
  • er filialbestyrer i virksomheden
 • ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet
 • ikke er en offentlig institution
 • har et aktivt cvr- eller se-nummer.

Hvis betingelserne for lånet ikke længere er opfyldt, er virksomheden forpligtet til at gøre Skattestyrelsen opmærksom på dette, og lånet skal herefter betales tilbage indenfor 14 dage. 

Har du spørgsmål, så kontakt os endelig.

Ovenstående er at betragte som et overblik og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning.

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.