Undgå de nye dyre momsrenter ved at lave din bogføring rettidigt og nøjagtigt

Print Friendly, PDF & Email

Det kan være fristende at regulere hele regnskabsårets momsfejl eller energiafgifter på én gang – typisk i regnskabsårets sidste momsperiode. Denne praksis kan – efter den 1. juli 2023 – vise sig at blive en dyr fornøjelse!

Pr. 1. juli 2023 er der nemlig ved lov indført renter på positive momsreguleringer. Så nu opkræver Skattestyrelsen p.t. 0,7% i renter pr. måned, hvis man tilbage i tid laver rettelser til sine momsangivelser, som medfører at man skal betale mere i moms. Renterne tilskrives månedligt og svarer derfor til en effektiv rente på 8,7% pr. år. Da renterne ikke er fradragsberettiget, svarer rentesatsen til over 11% før skat.

Det er derfor blevet vigtigere end nogensinde, at de momsbeløb, der indberettes og betales, både er korrekte og indberettet i den rigtige periode. I modsat fald kan senere rettelser – foretaget enten af virksomheden selv eller af Skattestyrelsen efter en momskontrol – medføre væsentlige beløb i renter.

Renten gælder kun ved positive momsangivelser – ikke negative. Selvom dette kan forekomme uretfærdigt, er det ikke desto mindre gældende lov.

Eksempel:
En varekøbsfaktura på kr. 100.000 + moms med fakturadatoen 28/9 2023 betales den 4/10 2023 og bogføres som varekøb med bogføringsdato 4/10 2023. Købsmomsen på kr. 25.000 angives derfor i 4. kvartal 2023 i stedet for 3. kvartal 2023, som er det korrekte.

3 år efter udtager Skattestyrelsen virksomheden til momskontrol og laver følgende korrektion i momsen:

3. kvartal 20234. kvartal 2023
Købsmoms reguleres med25.000-25.000
Momstilsvar i alt -25.00025.000
Rente ca. 28% (effektiv rente af 0,7% i 36 måneder)07.000
Betales / refunderes(-)-25.00032.000

Ovenstående eksempel viser, at hvis man først skal have kr. 25.000 tilbage i moms og herefter skal betale de samme kr. 25.000 i moms, så giver dette efter Skattestyrelsens lommeregner kr. 7.000, som du skal betale i renter!

Regnestykket gælder også, hvis det er samme momsperiode, der rettes i. Altså en positiv momsefterangivelse på kr. 25.000 i 3. kvartal 2023 og en negativ momsefterangivelse på kr. 25.000. Selvom nettovirkningen er kr. 0, medfører dette stadig en renteberegning af det positive beløb.

Bliver man reddet, hvis man har en positiv saldo (i virksomhedens favør) på skattekontoen? Svaret er desværre nej. Selvom du i ovennævnte tilfælde har haft kr. 25.000 stående på skattekontoen – både på momstilsvarets forfaldstidspunktet tilbage i tid og frem til i dag – slipper du ikke for renterne af den positive momsefterangivelse.

Hvad kan du gøre for at undgå denne situation?
Det bedste råd må i denne henseende (og i alle andre) være at lave en korrekt bogføring i første omgang. Hvis bogføringen er foretaget omhyggeligt og nøjagtigt, og momsen er angivet og betalt korrekt, vil der ikke komme reguleringer efterfølgende.

Hvis du mod forventning opdager en bogføringsfejl i en tidligere momsperiode, som medfører at du skal betale mere i moms, så kan det være en idé at få den indberettet hurtigst muligt, så renterne minimeres. Der kan dog i princippet opstå den situation, hvor du efterfølgende – vedrørende den samme momsperiode – opdager en anden fejl, der går den modsatte vej. I denne situation vil du blive straffet med rente for i første omgang at have lavet den positive efterangivelse, selvom denne opvejes helt eller delvist af den negative efterangivelse. I denne situation ville det derfor bedre kunne betale sig at lave en samlet momsefterangivelse på et mindre positivt momsbeløb.

Hvis du bogfører efter betalingsprincippet (som i eksemplet ovenfor), så risikerer du altså rentebelagte momskorrektioner. I øvrigt er dette også i strid med bogføringsloven, selvom det i praksis har været brugt mange steder. Det gode råd i denne sammenhæng må være at føre et kreditorbogholderi, hvor udgifter bogføres med fakturadatoen og parkeres midlertidigt på en kreditorkonto, indtil beløbet er betalt. Det samme gælder for omsætning og debitorer. Bilag skal bogføres på de korrekte datoer, også selvom dette måtte være i en afsluttet momsperiode.

Har du spørgsmål, så kontakt os endelig.
Ovenstående er at betragte som et overblik og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning.

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.